Ceník

Masáže

Klasická masáž zad částečná (šíje nebo bedra) … 500,-Kč (40 min)

Klasická masáž zad celková (šíje a bedra) … 700,-Kč (60 min)

Baňkování … 500,-Kč (20 min)

Baňkování v kombinaci s částečnou masáží … 800,-Kč (60 min)

Měkké techniky, PIR … 600,-Kč (40 min)

Součástí masáží je prohřátí svalů soluxem nebo aplikace tepla jiným způsobem (lavatherm, rašelinový sáček etc.). Do celkové doby masáže je započítán i manipulační čas a dále čas pro aplikaci tepla.

Fyzioterapie – manuální

Fyzioterapie (PIR, LTV, mobilizace) … 800,-Kč (60 min)

Do celkové doby fyzioterapie je započítán i manipulační čas.

Fyzioterapie – přístrojová

Magnetoterapie … 120,-Kč (30 min)

Terapeutický ultrazvuk … 70,- Kč (jedna aplikace)

Elektroléčba … 100,-Kč (čas trvání dle zvoleného programu)

Kinesiotaping (kinesiotejpování)

Dle délky použité pásky (1cm = 1,00 Kč) + aplikace pásky 70,-Kč

Administrace

Výpis ze zdravotní dokumentace … 150,-Kč

Další zde neuvedené výkony a služby budou účtovány za smluvní ceny (smluvní ceny budou stanoveny před započetím výkonu). Platnost ceníku od 1. 1. 2024! Nejsme plátci DPH!