Informace

Zabýváme se diagnostikou, terapií a prevencí pohybového systému u dětí a dospělých. Zajišťujeme rekonvalescenci pro zlepšení celkové kondice klientů. Provádíme instruktáž léčebné tělesné výchovy k prevenci vadného držení těla, cvičíme SM-systém. K léčbě využíváme manuální, fyzikální a pohybové terapie. Cvičíme na nestabilních plochách, balančních podložkách a fyzioballech, využíváme terabendy, malé overbally, FOAM rollery. Cvičení jsou individuální. Při cvičení používáme techniky – PIR, strečink, pilates, dechová cvičení, senzomotorická cvičení, kalanetiku a další. Pro podporu léčebných metod a jejich maximálního efektu využíváme kenesiotaping (facilitační a inhibiční techniky, prostorové korekce, aj.) nebo baňkování (vakuterapie – cupping). Informace o poskytnuté zdravotní službě budou podány ústní formou.

  • Magnetoterapie
  • Elektroterapie
  • Ultrazvuk
  • Kombinované terapie (VAS 07)

  • LTV - léčebná tělesná cvičení (různé druhy cvičení)
  • Měkké techniky
  • Mobilizace kloubů
  • Ošetření fascií
  • Kineziologické tejpování
  • Masáže
  • Podtlaková léčba / baňkování

  • 111 / Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 211 / Zdravotní pojišťovna MV ČR
  • 207 / Oborová ZP bank a pojišťoven
  • 205 / Česká průmyslová ZP
  • 201 / Vojenská zdravotní pojišťovna

  • Degenerativní onemocnění kloubů a páteře
  • Funkční poruchy pohybového aparátu
  • Korekce vadného držení těla a skolióz
  • Poúrazové a bolestivé stavy
  • Neurologická onemocnění
  • Další zde neuvedená onemocnění

Používáme přístrojové vybavení od renomovaných firem - BTL, EMBITRON, DIMAP a dalších.

  • Elektroléčebné jednotky propojené s vakuovými jednotkami
  • Terapeutické ultrazvuky s různým průměrem aplikačních hlavic
  • Magnetoterapie se čtyřmi nezávislými kanály
  • Polohovací masážní stoly (hydraulický zdvih na elektropohon)
  • Přístroj pro kombinovanou terapii (elektromagnetické pole + distanční elektroterapie)
  • Podoskop - vyšetření planty nohy
  • Nestabilní plochy a další cvičební pomůcky firem TOGU, UNISON HK, INSPORTLINE aj.
  • Spolupracujeme s fy. KINE-MAX

Zavedena “Evidence stížností” – viz. zákon č. 372/2011 Sb.
Informace o poskytnuté zdravotní službě budou podány ústní formou.
Aplikováno GDPR – General Data Protection Regulation (směrnice EU, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nenašli jste požadované informace? Neváhejte nás kontaktovat, všechny Vaše dotazy ochotně zodpovíme.