INFORMACE PRO KLIENTY

👉 K žádné z námi poskytovaných služeb není vyžadován písemný souhlas klienta.

👉 Informace o poskytovaných službách podáváme ústní formou.

👉 Klientům, kteří se nedostaví bez omluvy na objednanou proceduru (měkké techniky, mobilizace, cvičení), propadlý termín nenahrazujeme.

👉 Na měkké techniky, mobilizace a cvičení si klienti donesou vlastní ručník větších rozměrů nebo osušku.

👉 Předkládejte kartičku své zdravotní pojišťovny. V případě změny ZP nám tuto skutečnost nahlaste.

👉 Pořadí pacientů určuje terapeut. Při vstupu do ordinace vypněte své mobilní telefony.

👉 Ceník placených úkonů a služeb je k nahlédnutí v ordinaci.